ระบบไฟฟ้าของประเทศมอริเชียส

ระบบไฟฟ้าประเทศมอริเชียส

แรงดันไฟฟ้า: 220V. 230V. ปลั๊กชนิด: C, F. C, G. เฮิรตซ์: 50Hz. 50Hz.

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =