ซื้อประกันภัยการเดินทางมอริเตเนีย ประกันท่องเที่ยว (Mauritania)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมอริเตเนีย  ประกันท่องเที่ยว (Mauritania)

ซื้อประกันภัยการเดินทางมอริเตเนีย (Mauritania)

ประกันเดินทางมอริเตเนีย ประกันการเดินทางในมอริเตเนีย ประกันภัยการเดินทางมอริเตเนีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในมอริเตเนีย

  • นูแอกชอต
อากาศ มอริเตเนีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ มอริเตเนีย วันนี้ 25.5°C
Wed
Weather on Wed 24°C
Thu
Weather on Thu 24.4°C
Fri
Weather on Fri 25°C
Sat
Weather on Sat 24.6°C
Sun
Weather on Sun 24.2°C
Mon
Weather on Mon 23.8°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =