วันหยุดของประเทศมอริเตเนีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมอริเตเนีย

วันหยุดของประเทศมอริเตเนีย

1 มกราคม - วันปีใหม่

1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

9-10 สิงหาคม - ปีใหม่อิสลาม

28 พฤศจิกายน - วันประกาศอิสรภาพ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =