ซื้อประกันภัยการเดินทางเอธิโอเปีย ประกันท่องเที่ยว (Ethiopia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเอธิโอเปีย  ประกันท่องเที่ยว (Ethiopia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางเอธิโอเปีย (Ethiopia)

ประกันเดินทางเอธิโอเปีย ประกันการเดินทางในเอธิโอเปีย ประกันภัยการเดินทางเอธิโอเปีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในเอธิโอเปีย

  • Amhara
  • Oromiya
  • แอดดิสอาบาบา
อากาศ เอธิโอเปีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ เอธิโอเปีย วันนี้ 19.1°C
Wed
Weather on Wed 14.9°C
Thu
Weather on Thu 13.9°C
Fri
Weather on Fri 16.1°C
Sat
Weather on Sat 16.5°C
Sun
Weather on Sun 17°C
Mon
Weather on Mon 16.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =