เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเอธิโอเปีย

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเอธิโอเปีย

เบอร์ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในเอธิโอเปีย

สินค้าต่อไปนี้อาจถูกนำเข้ามาในเอธิโอเปียโดยผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 200 มวนซิการ์ 100 มวนหรือยาสูบ 250 กรัม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ลิตร

- น้ำหอม 500 มล.

- ของขวัญมูลค่าไม่เกิน 500 เบอร์

- ทองคำและโลหะมีค่าอื่น ๆ 100 กรัม

- อัญมณีล้ำค่า 30 กรัม

- อัญมณีกึ่งมีค่า100 กรัม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =