เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางแองโกลา Angola ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ

ประกันภัยการเดินทาง แองโกลา

เช็คราคาและซื้อประกันภัยการเดินทางแองโกลา เดินทางในแองโกลาอย่างปลอดภัยด้วยประกันท่องเที่ยวต่างประเทศรับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกนได้ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในแองโกลา

  • ควานซา ซูล
  • ลูอันดา
  • ฮูอิลา
  • ฮูแอมโบ
  • เบงกีลา
  • เบนโก
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =