วันหยุดของประเทศแองโกลา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศแองโกลา

วันหยุดของประเทศแองโกลา

วันขึ้นปีใหม่ - 1 มกราคม

Day of the Beginning the Armed Struggle - 4 กุมภาพันธ์

วันสตรีสากล - 8 มีนาคม

Day of Southern Africa Liberation - 23 มีนาคม

วันศุกร์ประเสริฐ - วันศุกร์ของสัปดาห์ มีนาคมหรือเมษายน

วันแห่งสันติภาพและการปรองดอง - 4 เมษายน

วันแรงงาน - 1 พฤษภาคม

วันวีรบุรุษแห่งชาติ - 17 กันยายน

วันฉลองพระวิญญาณ - 2 พฤศจิกายน

วันชาติของแองโกลา - 11 พฤศจิกายน

วันคริสต์มาส - 25 ธันวาคม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =