ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเปรู

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเปรู

เปรูเป็นประเทศที่เก่าแก่มาก ผู้อยู่อาศัยแรกสุดมาถึงดินแดนนี้เมื่อประมาณ 15,000 ปีก่อน มีการเกิดเป็นสังคมขึ้นที่ชายฝั่งตะวันตกเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนและเริ่มแพร่กระจายในประเทศ รวมถึงอารยธรรมโบราณอย่าง Chavín, the Moche และ Nasca วัฒนธรรมเปรูที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งคืออินคา ซึ่งเกิดขึ้นในเปรูเมื่อ 600 ปีก่อน ซึ่งมีคุสโกเป็นเมืองหลวงของเปรูในสมัยนั้น และยังคงเป็นเมืองสำคัญในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้ชาวอินคายังสร้างมาชูปิกชูซึ่งเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อเสียงและลึกลับในเทือกเขาแอนดีส พวกเขาเติบโตมานานหลายศตวรรษก่อนที่จะถูกยึดครองโดยชาวสเปนในปี 1532 ผู้คนในเปรูมีการผสมผสานของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากมาย ได้แก่ ชาวอินเดีย ชาวสเปน ชาวยุโรป ลูกหลานของทาสชาวแอฟริกัน และชาวเอเชีย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชนบท แต่ตอนนี้มากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของผู้คนจะอาศัยอยู่ในเมือง ชาวเปรูส่วนใหญ่นับถือศาสนาคาทอลิกที่ถูกแนะนำโดยชาวสเปน ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการของเปรู ชาวเปรูกว่า 84% ใช้ภาษานี้เป็นสื่อหลักในการสื่อสารทางการรัฐบาล ระบบการศึกษา และสื่อภายในประเทศ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =