ระบบไฟฟ้าของประเทศเปรู

ระบบไฟฟ้าประเทศเปรู

เปรู ใช้ปลั๊กสามประเภทคือ A, B และ C ปลั๊กชนิด A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขา ปลั๊กชนิด B มีหมุดขนานแบนสองขาและขาต่อสายดิน ปลั๊กชนิด C มีหมุดกลมสองขา เปรูทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 220V และ 60Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =