หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอาร์เจนตินา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอาร์เจนตินา

ในการเดินทางไปอาร์เจนตินา ผู้เดินทางอาจต้องใช้วีซ่า ในการดำเนินการนี้จะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง กำหนดการเดินทาง ข้อมูลที่พักและวิธีการชำระเงิน ปัจจุบันอาร์เจนตินาอนุญาตให้หลายประเทศได้รับ ETA (AVE ในภาษาสเปน) หรือ Electronic Travel Authorization แทนการใช้วีซ่าแบบกระดาษ ETA / AVE สำหรับอาร์เจนตินากำหนดให้คุณมีวีซ่า B2 ของสหรัฐอเมริกาหรือเชงเก้นที่ถูกต้อง ซึ่งมีอายุมากกว่า 3 เดือน ETA / AVE เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเท่านั้น ผู้เดินทางจะต้องอัปโหลดเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า "ETA" ของอาร์เจนตินาทางออนไลน์ ทั้งนี้ มี 87 ประเทศ ถือเป็นประเทศที่“ ปลอดวีซ่า” ซึ่งหมายความว่า พลเมืองจากประเทศเหล่านี้ สามารถเข้าอาร์เจนตินาได้นานถึง 90 วันโดยสามารถต่ออายุได้อีก 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =