ระบบไฟฟ้าของประเทศเม็กซิโก

ระบบไฟฟ้าประเทศเม็กซิโก

อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางของเม็กซิโก

สำหรับเม็กซิโกมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสองประเภทคือประเภท A และ B ปลั๊กชนิด A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขาและปลั๊กชนิด B คือปลั๊กที่มีหมุดขนานแบนสองขาและขาต่อสายดิน เม็กซิโกทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 127V และ 60Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =