เกี่ยวกับ ประเทศสฟาลบาร์และยานไมเอน

เกี่ยวกับ สฟาลบาร์และยานไมเอน ธงชาติ สฟาลบาร์และยานไมเอน

สฟาลบาร์และยานไมเอน เป็นดินแดนของประเทศนอร์เวย์ มีศูนย์กลางการบริหารดินแดนอยู่ที่ลองเยียร์เบียน ประกอบไปด้วยหมู่เกาะสฟาลบาร์และเกาะยานไมเอน ดินแดนนี้ถือเป็นดินแดนพิเศษของนอร์เวย์ภายใต้สนธิสัญญาสฟาลบาร์ และถือว่าที่นี่เป็นเขตปลอดทหาร

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =