วันหยุดของประเทศสเปน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศสเปน

วันหยุดของประเทศสเปน

1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่

6 มกราคม - วันฉลองเทศกาลเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

10 เมษายน - วันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์; Good Friday

13 เมษายน - วันอีสเตอร์

1 พฤษภาคม - วันแรงงาน

24 มิถุนายน - วันสมโภชนักบุญยอห์น

15 สิงหาคม - วันอัสสัมชัญ

12 ตุลาคม - วันชาติสเปน

1 พฤศจิกายน - วันระลึกถึงนักบุญ

6 ธันวาคม - วันรัฐธรรมนูญ

8 ธันวาคม - วันสมโภชพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =