ระบบไฟฟ้าของประเทศเซอร์เบีย

ระบบไฟฟ้าประเทศเซอร์เบีย

อะแดปเตอร์สำหรับเดินทางของเซอร์เบีย

สำหรับเซอร์เบียมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสองประเภทคือประเภท C และ F ปลั๊กประเภท C คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง เซอร์เบียทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =