วันหยุดของประเทศซาน มาริโน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศซาน มาริโน

วันหยุดของประเทศซาน มาริโน

วันที่ 1 มกราคม วันปีใหม่

วันที่ 6 มกราคม โปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิก

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ เซนต์ อกาต้า

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์

วันที่ 25 มีนาคม วันครบรอบปีของการชุมนุม

วันที่ 28 มีนาคม ปรับเวลาตามฤดูกาล

วันที่ 1 เมษายน การเลือกตั้งของทั้งสองประมุขของรัฐ

วันที่ 4 เมษายน อีสเตอร์

วันที่ 5 เมษายน อีสเตอร์วันจันทร์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =