เกี่ยวกับ ประเทศซาน มาริโน

เกี่ยวกับ ซาน มาริโน ธงชาติ ซาน มาริโน

ซานมารีโน หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกชื่อหนึ่งคือ "'สาธารณรัฐอันสงบสุขยิ่งซานมารีโน"' เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในจุลรัฐยุโรป

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =