ระบบไฟฟ้าของประเทศรัสเซีย

ระบบไฟฟ้าประเทศรัสเซีย

กระแสไฟฟ้าหลัก 230 V – 50 Hz

ระบบไฟฟ้าในรัสเซียโดยทั่วไปใช้ปลั๊กไฟฟ้า แบบสองขากลมเรียว กระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล

ใช้ปลั๊กขากลม 2 ขาแบบเดียวกับที่ใช้ในยุโรปหรือควรเตรียมตัวแปลงไฟฟ้าไปด้วย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =