เกี่ยวกับ ประเทศโปแลนด์

เกี่ยวกับ โปแลนด์ ธงชาติ โปแลนด์

โปแลนด์

การท่องเที่ยวประเทศโปแลนด์ (Poland) หรือ สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีวัฒนธรรมแบบผสมผสานและมีสิ่งดึง ดูดใจมากมาย โดย ประเทศโปแลนด์ นั้นตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป โดยมีกรุงวอร์ซอ (Warsaw) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศโปแลนด์ และเป็นประเทศในตอนกลางของยุโรป เป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อหลายๆประเทศ นอกจากความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์การปกครองแล้วทางด้านวัฒนธรรมและ ศาสนาก็มีชื่อเสียงปัจจุบันโปแลนด์ได้ กลายเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากความสวยงามทางภูมิประเทศที่น่าตื่นตาตื่นใจ และวัฒนธรรมรวมถึงโบราณวัตถุต่างๆมากมาย โปแลนด์เป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมแบบผสมผสานและมีสิ่งดึงดูดใจมากมายจะพบทุก สิ่งทุกอย่างได้ที่นี่ภูมิประเทศแบบเทือกเขาทาทร้า ชายหาดกว้าง ทะเลสาบใสสะอาด ป่าใหญ่ อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อในระดับโลกประชาชนที่เปี่ยมไปด้วยมิตร ไมตรี

พระราชวังลาเซียนกี้ เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในกรุงวอร์ซอว์ ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นพระราชวังทางประวัติศาสตร์ ที่มีสวนอันงดงามล้อมรอบ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองวอร์ซอว์ ในปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่เดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป และนอกจากนี้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติเมื่อมาถึงโปแลนด์ (พระราชวังแห่งนี้ได้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ของไทย เมื่อครั้งเสด็จประพาสวอร์ซอว์ ในปี ค.ศ. 1897)                                  

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =