ระบบไฟฟ้าของประเทศเนเธอร์แลนด์

ระบบไฟฟ้าประเทศเนเธอร์แลนด์

เนเธอร์แลนด์ทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =