เกี่ยวกับ ประเทศลักเซมเบิร์ก

เกี่ยวกับ ลักเซมเบิร์ก ธงชาติ ลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก หรือชื่อทางการคือ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =