ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศฮังการี

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศฮังการี

ภาษาฮังการีเป็นภาษาพูดที่เป็นทางการและเด่นชัดในฮังการี ภาษาฮังการีเป็นภาษาแรกที่พูดกันอย่างแพร่หลายเป็นอันดับที่ 13 ในยุโรปโดยมีเจ้าของภาษาประมาณ 13 ล้านคนและเป็นหนึ่งในภาษาทางการและภาษาที่ใช้งานได้ 24 ภาษาของสหภาพยุโรป

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =