ระบบไฟฟ้าของประเทศฮังการี

ระบบไฟฟ้าประเทศฮังการี

สำหรับฮังการีมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสองประเภทคือประเภท C และ F ปลั๊กชนิด C คือปลั๊กที่มีขากลมสองขาและปลั๊กชนิด F คือปลั๊กที่มีหมุดกลมสองขาพร้อมคลิปสายดินสองอันที่ด้านข้าง ฮังการีทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 230V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =