วันหยุดของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

วันหยุดของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

New Year's Day

2nd day of the New Year

Epiphany Orthodox

Christmas Republic Day

New Year's Day

Independence Day

Easter

Easter Monday

Labour Day

2nd day of the Labour Day

Corpus Christi

Victory Day

Assumption of Mary

All Saints Day

All Souls Day

Dayton Agreement Day

Statehood Day

Catholic Christmas

St. Stephen's Day

Islamic New Year

Prophet's Anniversary

Eid ul-Adha

Eid ul-Fitr

ข้อมูลท่องเที่ยว บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =