ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

ยูโกสลาเวียเดิมประกอบด้วย 6 สาธารณรัฐ กล่าวคือ สาธารณรัฐสโลวีเนีย โครเอเทีย เซอร์เบีย บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา มอนเตนิโกร และมาซิโดเนีย รวมทั้งคอซอวอและวอยวอดีนา ซึ่งเป็นจังหวัดปกครองตนเอง

 

ใช้ภาษาบอสเนีย ภาษาเซอร์เบีย และภาษาโครเอเชีย

 

วัฒนธรรมบอสเนียและเฮอร์เซโกวีเนียได้รับอิทธิพลอย่างมากจากมรดกอันยาวนาน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของประเทศ ประชากรแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม แต่ส่วนใหญ่เป็นชาวบอสเนียเซิร์บและโครต

ข้อมูลท่องเที่ยว บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =