วันหยุดของประเทศออสเตรีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศออสเตรีย

วันหยุดของประเทศออสเตรีย

New Year's Day

Epiphany

Good Friday

Easter Sunday

Easter Monday

Labour Day

Ascension Day

Whitsun

Whit Monday

Corpus Christi

Assumption of Mary

Austrian National Day

All Saints' Day

Feast of the Immaculate Conception

Christmas Day

St. Stephen's Day

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =