ระบบไฟฟ้าของประเทศออสเตรีย

ระบบไฟฟ้าประเทศออสเตรีย

230โวลท์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =