วันหยุดของประเทศเซนต์ลูเซีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซนต์ลูเซีย

วันหยุดของประเทศเซนต์ลูเซีย

New Year's Day

Second New Year's Day

Independence Day, from the UK, 1979

Good Friday

Easter Monday

Labour Day

Whit Monday

Corpus Christi

Carnival Monday

Emancipation Day

First Monday in October

National Day

Christmas Day

Boxing Day

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =