ระบบไฟฟ้าของประเทศเซนต์ลูเซีย

ระบบไฟฟ้าประเทศเซนต์ลูเซีย

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 240 V และความถี่มาตรฐานคือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =