ระบบไฟฟ้าของประเทศแซ็งบาร์เตเลมี

ระบบไฟฟ้าประเทศแซ็งบาร์เตเลมี

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 220 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =