ระบบไฟฟ้าของประเทศมอนต์เซอร์รัต

ระบบไฟฟ้าประเทศมอนต์เซอร์รัต

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =