ระบบไฟฟ้าของประเทศจาเมกา

ระบบไฟฟ้าประเทศจาเมกา

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 110 V และความถี่มาตรฐานคือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =