ระบบไฟฟ้าของประเทศคูราเซา

ระบบไฟฟ้าประเทศคูราเซา

127/220 โวลต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =