หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ผู้เยี่ยมชมแอนติกาและบาร์บูดาต้องได้รับวีซ่าจากหนึ่งในคณะทูตแอนติกาและบาร์บูดาหรือในบางกรณีในคณะทูตของสหราชอาณาจักรเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่ง

 

ผู้มาเยือนเรือสำราญที่โดยปกติจะต้องใช้วีซ่าไม่จำเป็นต้องมีหากมาถึงแอนติกาและบาร์บูดาในตอนเช้าและออกเดินทางในเย็นวันเดียวกัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =