ระบบไฟฟ้าของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ระบบไฟฟ้าประเทศแอนติกาและบาร์บูดา

ในแอนติกาและบาร์บูดาปลั๊กไฟและซ็อกเก็ตเป็นประเภท A และ B แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =