วันหยุดของประเทศหมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศหมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา

วันหยุดของประเทศหมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันปีใหม่ 

วันเสาร์ 1 มกราคม 2021 - วันหยุดโรงเรียน 

วันจันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2021 - วันหยุดเทศกาลฤดูร้อน (สิ้นสุด) 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (เริ่มต้น)

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - อีสเตอร์ 

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - อีสเตอร์วันจันทร์ 

วันจันทร์ 19 เมษายน 2021 - วันหยุดกลางภาคการศึกษา (สิ้นสุด) 

วันพุธ 28 เมษายน 2021 - วันเซนต์ปิแอร์-ชาเนล 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =