เกี่ยวกับ ประเทศหมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา

เกี่ยวกับ หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา ธงชาติ หมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา

วาลิสและฟูตูนา หรือชื่อทางการว่า ดินแดนหมู่เกาะวาลิสและฟูตูนา เป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีพื้นที่ทั้งหมด 264 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 หมู่เกาะคือ

1. หมู่เกาะวาลิส (อูเวอา) ทางตอนเหนือ ประกอบไปด้วยเกาะวาลิส

2. หมู่เกาะฟูตูนา (หมู่เกาะฮูร์น) ทางตอนใต้ประกอบไปด้วยเกาะฟูตูนาและเกาะอะโลฟี

 

หมู่เกาะเหล่านี้ตั้งอยู่ในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ระหว่างประเทศฟิจิกับประเทศซามัว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 มีฐานะเป็นอาณานิคมโพ้นทะเลของฝรั่งเศส (overseas collectivity) โดยระหว่างปี พ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2546 วาลิสและฟูตูนามีฐานะเป็นดินแดนโพ้นทะเล (overseas territory) ดินแดนนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาณาจักรถึง 3 กษัตริย์ 3 อาณาจักร คือ

• สมเด็จพระราชาธิบดีโตมาซี กูลิโมเอโตเกที่ 2 แห่งอาณาจักรอุเวอา

• สมเด็จพระราชาธิบดีโซอาเน ปาติตา ไมตูกู แห่งอาณาจักรตูอา (อาโล)

• สมเด็จพระราชาธิบดีวีเซสิโอ โมเอลิกู แห่งอาณาจักรซิกาเว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =