ระบบไฟฟ้าของประเทศพิตแคร์น

ระบบไฟฟ้าประเทศพิตแคร์น

230 โวลต์ ในพิตแคร์นแรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่คือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =