เกี่ยวกับ ประเทศพิตแคร์น

เกี่ยวกับ พิตแคร์น ธงชาติ พิตแคร์น

หมู่เกาะพิตแคร์น หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า พิตแคร์น เป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบไปด้วยกลุ่มเกาะ 4 กลุ่ม คือ เกาะพิตแคร์น เกาะแฮนเดอร์สัน เกาะดูซี และเกาะโอเอโน เกาะเหล่านี้ล้วนเป็นดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น ซึ่งเขตนี้เป็นอาณานิคมสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแปซิฟิก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =