วันหยุดของประเทศกวม วันสำคัญต่างๆ ของประเทศกวม

วันหยุดของประเทศกวม

วันศุกร์ 1 มกราคม 2021 - วันปีใหม่

วันเสาร์ 1 มกราคม 2021 - วันหยุดโรงเรียน

วันจันทร์ 1 มีนาคม 2021 - วันค้นพบเกาะกวม 

วันศุกร์ 26 มีนาคม 2021 - วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (เริ่มต้น) 

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์ 

วันอังคาร 6 เมษายน 2021 - วันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ (สิ้นสุด) 

วันอาทิตย์ 11 เมษายน 2021 - วันมาราธอน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =