หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกวม

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกวม

นักท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลสัญชาติของประเทศที่เข้าร่วมโครงการยกเว้นวีซ่า (กวม - CNMI VWP) สามารถอยู่ในกวมได้นานถึง 45 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่า นอกจากนี้ผู้ที่สมัคร ESTA สามารถอยู่ในกวมและหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (ไซปัน) ได้นานถึง 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =