เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศอเมริกันซามัว

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศอเมริกันซามัว

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =