ระบบไฟฟ้าของประเทศอเมริกันซามัว

ระบบไฟฟ้าประเทศอเมริกันซามัว

ไฟฟ้าในอเมริกันซามัว - แรงดันไฟฟ้าและความถี่

ปลั๊กไฟทั้งหมดในอเมริกันซามัวให้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 120V พร้อมความถี่มาตรฐาน 60Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =