หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเวียดนาม

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเวียดนาม

ผู้มาเยือนเวียดนามจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตเวียดนามคนใดคนหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 ในเวียดนามปัจจุบันยังไม่มีนักท่องเที่ยวรายใหม่ที่สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =