ระบบไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม

ระบบไฟฟ้าประเทศเวียดนาม

สำหรับเวียดนามมีปลั๊กที่เกี่ยวข้องสามประเภทคือประเภท A, C และ F ปลั๊กชนิด

A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขาปลั๊กชนิด

C คือปลั๊กที่มีขากลมสองขาและปลั๊กชนิด

F มีหมุดกลมสองขาพร้อมสายดิน คลิปด้านข้าง เวียดนามทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 220V และ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =