ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทางการและภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ

 

การยึดครองของมนุษย์ได้ย้อนกลับไปถึงการเกิดขึ้นของมนุษย์สมัยใหม่ทางกายวิภาคศาสตร์จากแอฟริกาประมาณ 124,000 คริสตศักราชผ่านการค้นพบที่ไซต์ Faya-2 ใน Mleiha, Sharjah สถานที่ฝังศพย้อนหลังไปถึงยุคหินใหม่และยุคสำริดรวมถึงสถานที่ฝังศพที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักเช่นที่ Jebel Buhais พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักในนาม Magan ของชาวสุเมเรียนพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของวัฒนธรรมการค้ายุคสำริดที่รุ่งเรืองในช่วงยุค Umm Al Nar ซึ่งมีการซื้อขายระหว่างลุ่มแม่น้ำสินธุบาห์เรนและเมโสโปเตเมียเช่นเดียวกับอิหร่าน Bactria และ Levant ช่วงเวลาต่อมาของ Wadi Suq และยุคเหล็กสามยุคทำให้เห็นการเกิดขึ้นของการเร่ร่อนตลอดจนการพัฒนาการจัดการน้ำและระบบชลประทานที่สนับสนุนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ทั้งในชายฝั่งและภายใน อายุอิสลามของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ย้อนกลับไปตั้งแต่การขับไล่ซาซาเนียนและการต่อสู้ของดิบบาในภายหลัง ประวัติศาสตร์การค้าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นำไปสู่การเกิดขึ้นของ Julfar ในเอมิเรตในปัจจุบันของ Ras Al Khaimah ในฐานะศูนย์กลางการค้าและการเดินเรือในภูมิภาคในพื้นที่ การครอบงำทางทะเลของอ่าวเปอร์เซียโดยผู้ค้า Emirati ทำให้เกิดความขัดแย้งกับมหาอำนาจในยุโรปรวมถึงจักรวรรดิโปรตุเกสและจักรวรรดิอังกฤษ

 

หลังจากหลายทศวรรษแห่งความขัดแย้งทางทะเลเอมิเรตส์ชายฝั่งกลายเป็นที่รู้จักในชื่อ Trucial States ด้วยการลงนามในสนธิสัญญาการเดินเรือทั่วไปกับอังกฤษในปีพ. ศ. 2363 (ให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2396 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2435) ซึ่งจัดตั้งรัฐทรูเซียเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ ข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงด้วยเอกราชและการก่อตั้งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2514 หลังจากอังกฤษถอนตัวจากพันธกรณีสนธิสัญญา เอมิเรตส์หกคนเข้าร่วมยูเออีในปี 2514 คนที่เจ็ดราสอัลไคมาห์เข้าร่วมสหพันธ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =