วันหยุดของประเทศไทย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไทย

วันหยุดของประเทศไทย

1 มกราคม             วันปีใหม่

                            วันมาฆบูชา

6 เมษายน             วันจักรี

13 - 15 เมษายน    เทศกาลสงกรานต์

1 พฤษภาคม         วันแรงงาน  

4 พฤษภาคม         บรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ

11 พฤษภาคม        พระราชพิธีพืชมงคล  

26 พฤษภาคม       วันวิสาขบูชา

3 มิถุนายน            วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินีสุทธิดา

                            วันอาสาฬหบูชา

                            วันเข้าพรรษา   

28 กรกฎาคม        วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิรลงกรณ

12 สิงหาคม          วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ

13 ตุลาคม            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม            วันปิยมหาราช

5 ธันวาคม            วันคล้ายวันพระราชสมภพ

10 ธันวาคม          วันรัฐธรรมนูญ

31 ธันวาคม          วันส่งท้ายปีเก่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =