วันหยุดของประเทศทาจิกิสถาน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศทาจิกิสถาน

วันหยุดของประเทศทาจิกิสถาน

1 ม.ค.      วันปีใหม่

8 มี.ค.      วันสตรีสากล

               วันหยุดฤดูใบไม้ผลิ

1 พ.ค.     วันแรงงาน

9 พ.ค.     วันแห่งชัยชนะ อีดิลฟิฏรี

27 มิ.ย.   วันรวมใจแห่งชาติ

9 ก.ย.     วันประกาศอิสรภาพ

6 พ.ย.     วันรัฐธรรมนูญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =