เกี่ยวกับ ประเทศทาจิกิสถาน

เกี่ยวกับ ทาจิกิสถาน ธงชาติ ทาจิกิสถาน

ทาจิกิสถาน หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน ทาจิกิสถานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =