หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์ฟิลิปปินส์
 
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังฟิลิปปินส์
และสามารถพำนักในฟิลิปปินส์ได้ สูงสุด 30 วัน
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =