ระบบไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์

ระบบไฟฟ้าประเทศฟิลิปปินส์

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 220 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

ในฟิลิปปินส์ปลั๊กไฟและเต้ารับเป็นประเภท A, B และ C

ประเภท A: ส่วนใหญ่ใช้ในอเมริกาเหนือและอเมริกากลางจีนและญี่ปุ่น ซ็อกเก็ตนี้ใช้งานได้กับปลั๊ก A เท่านั้น

ประเภท B: เหมือนแบบ A แต่มีง่ามพิเศษสำหรับต่อสายดิน ซ็อกเก็ตนี้ยังใช้งานได้กับปลั๊ก A

ประเภท C: หรือที่เรียกว่าปลั๊กมาตรฐาน "Euro" ซ็อกเก็ตนี้ยังใช้งานได้กับปลั๊ก E และปลั๊ก F

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =